Manel Anoro

Aviso legal

DRETS D’AUTOR

Totes les obres, imatges, paraules i videos d’Anoro.com estan protegits per drets d’autor. Cap d’aquests elements poden uitlitzar-se per qualsevol propòsit sense permís del seu autor. La infracció dels drets d’autor serà protegida pels propietaris del copyright.

TERMES D’ÚS

Si us plau, llegeixi aquests ‘Termes d’Ús’ curosament. A l’accedir a aquest web vostè accepta que quedarà vinculat pels termes que figuren a aquest document. Anoro.com es reserva el dret de revisar i actualitzar aquest apartat en qualsevol moment publicant els termes modificats a aquest web. Si vostè no està d’acord amb ells, no accedeixi i/o utilitzi aquest web.

RENÚNCIA

Mentre Anoro.com fa tot el possible per tal d’assegurar que l’informació d’aquest web sigui exacta, actualitzada i lliure de virus, Anoro.com no garantitza ni fa cap representació quant a l’exactitud, utilitat o integritat de qualsevol informació, gràfics o vincles a aquest web , o que aquest lloc web estigui lliure de virus o altres elements contaminants. Anoro.com s’eximeix de tota responsabilitat (incloent negligència) de totes les despeses, pèrdues, danys i costos que vostè podria incórrer com a resultat de la informació d’aquest lloc web o qualsevol altre vinculat, si resulta inexacta o incompleta.

ENLLAÇOS A TERCERS

Els enllaços d’hipertext a altres llocs web que són externs a Anoro.com es proporcionen com una conveniència per vostè i la resta d’usuaris. Anoro.com no és responsable de cap informació proporcionada per altres webs externs i les coses que ells ofereixin a aquest web, incloent la exactitud de la informació, actualitat o fiabilitat.

PRIVACITAT

Anoro.com no vendrà ni llogarà informació personal sobre vostè, com la seva identitat, adreça de correu electrònic o direcció postal sense el seu permís. Anoro.com no es fa responsable del robatori d’informació privada que pot, o no, recollir-se o no el el transcurs de les operacions del lloc web per part dels treballadors, proveïdors o tercers que accedeixin a aquesta informació, amb permís o sense.

UTILITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA DE COOKIES

L’accés al lloc web www.manelanoro.com pot implicar l’ús de cookies per facilitar la seva navegació. Les cookies únicament s’associen a un usuari anònim i al seu PC, no facilitant notícies que permeten obtennir informació personal de l’usuari. No obstant això, l’usuari pot rebutjar aquesta utilització al seu terminal informàtic, seguint les instruccions del seu navegador d’Internet, si bé l’Administrador no es responsabilitza de que la desactivació els mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc web. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, es realitzarà segons la conformitat a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.